Creatieve hot spots in Haarlem in kaart gebracht

In het kader van het programma 'Nieuwe Energie op de Creatieve As' heeft Netwerk023 een aanzet gemaakt die plekken in kaart te brengen waar creatieve starters en ondernemers in Haarlem samenwerken en activiteiten organiseren om netwerkvorming, kennisuitwisseling en innovatie in de creatieve industrie te stimuleren. Kortom: plekken waar creatieve ondernemers elkaar ontmoeten en elkaar inspireren en versterken.

Zet jezelf ook op de kaart en meld je aan!

Klik hier voor het overzicht tot nu toe. Het is nog niet compleet, en dus roepen we alle  bedrijfsverzamelgebouwen, broedplaatsen en creatieve collectieven op om zichzelf ook op de kaart te zetten.

Let op: het kaartje is expliciet bedoeld voor plekken waar meerdere creatieve zelfstandigen of organisaties samenwerken. Een perfecte mogelijkheid natuurlijk om je nog meer als creatieve pek te profileren!

Ontwikkeld door de studenten van GNR8.